Протягом року

На початок року

1. Фактично проживало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,7

зокрема тимчасово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,8

2. Тимчасово відсутні . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,3

1. Народилося – всього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8

зокрема в сім'ях постійного населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6

2. Померло – всього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

зокрема в сім'ях постійного населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8

3. Прибуло на постійне місце проживання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9

4. Повернулося тимчасово відсутніх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5

5. Вибуло на постійне місце проживання в інші населені пункти . 4,2

Визначте: 1) чисельність наявного населення на кінець року;

2) чисельність постійного населення: а) на початок року; б) на кінець року;

3) коефіцієнти (окремо для наявного і постійного населення): а) народжуваності; б) смертності; в) природного приросту (зменшення); г) міграційного (механічного) прибуття; д) міграційного (механічного) вибуття; е) міграційного (механічного) приросту (зменшення); ж) валової міграції; з) загального приросту (зменшення) населення.

Поясніть зміст отриманих коефіцієнтів.

1.2.3. Чисельність населення регіону склала (тис.осіб): на 1.01.2008 р. – 2433,2; на 1.07.2008 р. – 2435,1; на 1.01.2009 р. – 2430,8; на 1.03.2009 р. – 2427,4; на 1.09.2009 р. – 2425,0; на 1.01.2010 р. – 2421,6. Протягом 2009 р. в регіоні народилося 29,1 тис.осіб, померло 36,4 тис.осіб.

Визначте: 1) середньорічну чисельність населення регіону: а) за 2008 р.; б) за 2009 р.;

2) за 2009 р.: а) коефіцієнт народжуваності; б) коефіцієнт смертності; в) коефіцієнт природного приросту (зменшення); г) коефіцієнт життєвості населення;

3) загальний приріст (зменшення) і коефіцієнт загального приросту (зменшення) населення: а) за 2008 р.; б) за 2009 р.;4) за 2009 р. міграційний приріст і коефіцієнт міграційного приросту (зменшення) населення;

5) очікувану чисельність населення в регіоні на 1.01.2013 р.

1.2.4. Є наступні дані по економічному району (тис.осіб):

- середньорічна чисельність населення 3910

- середньорічна чисельність трудових ресурсів 2040

- коефіцієнти :

- народжуваності 8‰

- смертності 13‰

- механічного приросту 3‰

Визначте: 1) коефіцієнти природного і загального приросту населення; 2) перспективну чисельність населення і трудових ресурсів через чотири роки, припускаючи, що коефіцієнт загального приросту не зміниться, а частка трудових ресурсів в загальній чисельності населення буде вища порівняно з попереднім роком в другому році – на 0,05 процентного пункту, в третьому році – на 0,06 процентного пункту, в четвертому році – на 0,08 процентного пункту.

1.2.5. Чисельність дітей в місті на 01.01.2006 р. склала: чотирирічні – 6420 осіб; п'ятирічні – 6190 осіб.

Визначте очікувану чисельність семирічних і восьмирічних дітей на 01.01.2009 р., якщо відомі наступні вікові коефіцієнти смертності:

- для чотирирічних – 6,6‰;

- для п'ятирічних – 5,7 ‰;

- для шестирічних – 4,9‰;

- для семирічних –4,6‰.

1.2.6. Відомі наступні дані по регіону (тис.осіб):

На початок року:

Чисельність працездатного населення в робочому віці . . . . . . . 3378,6

Чисельність зайнятого населення у віці, молодшому

і старшому за робочий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,9

Протягом року

Ввійшло в робочий вік працездатних осіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,4

Залучено для роботи в секторах економіки осіб у віці,

старшому за робочий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,7

Прибуло з інших територій працездатних осіб у робочому віці . . 26,1

Вибуло зі складу трудових ресурсів з різних причин

(у зв'язку з виходом на пенсію, втратою працездатності,

смертю і т.д.):

а) працездатних осіб в робочому віці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,3

б) осіб у неробочому віці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,6

Вибуло в інші території працездатних осіб у робочому віці . . . . . 13,2

Визначте: 1) чисельність трудових ресурсів на початок року;

2) на кінець року: а) чисельність працездатних осіб у робочому віці; б) чисельність зайнятих, що знаходяться за межами робочого віку; в) чисельність трудових ресурсів;

3) коефіцієнти природного, механічного і загального поповнення і вибуття трудових ресурсів.

3) коефіцієнти природного, механічного і загального приросту (зменшення) трудових ресурсів.

1.2.7.Є наступні дані по районах міста за два періоди:

Район Базисний період Звітний період
коефіцієнт безробіття, % чисельність безробітних, тис.осіб коефіцієнт зайнятості, % чисельність економічно активного населення, тис.осіб
3,3 5,6 96,4 171,2
2,9 5,0 97,1 190,3
3,7 3,8 96,0 105,6

Визначте середній по місту коефіцієнт (рівень) безробіття за кожен період і проаналізуйте його динаміку індексним методом.

1.2.8. Відомі наступні дані по двох регіонах, що входять в один економічний район (тис.осіб):

Регіон Число безробітних Чисельність економічно активного населення
базисний період звітний період базисний період звітний період
161,5 146,7 4250,0 4272,8
168,3 160,6 3740,0 3567,2
Разом 329,8 307,3 7990,0 7840,0

Визначте:1) рівні безробіття за кожен період: а) по окремих регіонах; б) в цілому (в середньому) по двох регіонах;

2) агрегатні індекси чисельності економічно активного населення, числа безробітних та коефіцієнта безробіття; абсолютну зміну числа безробітних всього, в тому числі за рахунок зміни: а) чисельності економічно активного населення; б) рівня безробіття;

3) індекси середнього по двох регіонах рівня безробіття: а) змінного складу; б) постійного складу; в) впливу структурних зрушень;

4) абсолютну зміну числа безробітних в цілому по двох регіонах – загальну і зокрема за рахунок зміни: а) загальної чисельності економічно активного населення двох регіонів; б) рівня безробіття в окремих регіонах; в) структури загальної чисельності економічно активного населення регіонів. Поясніть отримані результати.

1.2.9. Відомі наступні дані по регіону (тис. осіб):

Показник На 01.01.2009 р. На 01.01.2010 р.
Чисельність економічно активного населення – всього зокрема зайняте населення 1899,2 1783,6 1856,3 1789,4

Визначте абсолютну зміну числа зайнятих на початок 2010 р., в порівнянні з 2009 р. за рахунок зміни: а) чисельності економічно активного населення; б) рівня зайнятості.

1.2.10.Відомі наступні дані по місту (тис.осіб):

Показник На 01.01.2009 р. На 01.01.2010 р.
Чисельність економічно активного населення – всього 1150,0 1125,0
в тому числі безробітне населення 69,0 40,5

Визначте (у тис.осіб і відсотках) загальну зміну чисельності безробітних на початок 2010 р. в порівнянні з 2009 р. і зокрема за рахунок зміни: а) чисельності економічно активного населення; б) рівня (коефіцієнта) безробіття.

1.2.11. Чисельність зайнятих в області скоротилася на 4,2% і склала 1944,7 тис.осіб, при цьому чисельність економічно активного населення зменшилася на 6,5%.

Визначте:1) зміну рівня (коефіцієнта) зайнятості (у відсотках);

2) зміну чисельності зайнятих (у тис.осіб) – всього і зокрема за рахунок зміни: а) чисельності економічно активного населення; б) рівня (коефіцієнта) зайнятості.

1.2.12. Чисельність безробітних в області скоротилася в звітному періоді в порівнянні з базисним зі 186 тис.осіб до 173 тис.осіб при зростанні рівня безробіття на 2% .

Визначте зміну числа безробітних (у тис.осіб і відсотках) і встановіть, в якій мірі зміна числа безробітних в області була обумовлена зміною чисельності економічно активного населення, а в якій – зміною рівня безробіття.


9157751346044530.html
9157828212396162.html
    PR.RU™