Теорія психотерапії

У сучасній психотерапії теоретичні проблеми набувають особливого значення. З одного боку, значущість теорії обумовлена розповсюдженням в останній період безлічі найрізноманітніших методів психотерапії, що достатньо широко використовуються в практиці, але що при цьому далеко не завжди мають відповідну теоретичну базу. З іншого боку, навіть при обґрунтованості методу певною теоретичною концепцією, остання не завжди повною мірою усвідомлюється навіть професійними психотерапевтами.

При всій різноманітності психотерапевтичних підходів існує три основні напрями в психотерапії, іншими словами, три психотерапевтичні теорії (психодинамічна, поведінкова і гуманістична) відповідно трьом основним напрямам психології, і кожен з них характеризується своїм власним підходом до розуміння особистості і особистісних порушень і логічно пов'язаною з цим власною системою психотерапевтичних дій.

В рамках психодинамічного підходу як основна детермінанти особистісного розвитку і поведінки розглядаються несвідомі психічні процеси, а невроз (і порушення особистості) розуміється як наслідок конфлікту між несвідомим і свідомістю, а психотерапія буде спрямована на досягнення усвідомлення цього конфлікту і несвідомого.

Цьому завданню підпорядкований і власне психоаналітичний метод.

Представники поведінкового напрямуфокусують свою увагу на поведінці як єдиній психологічній реальності, доступній безпосередньому спостереженню. Норма - це адаптивна поведінка, а невротичний симптом або особові розлади розглядаються як неадаптивна поведінка, що сформувалася в результаті неправильного навчання.

Таким чином, метою психологічного втручання є навчання, тобто заміна неадаптивних форм поведінки на адаптивні (еталонні, нормативні, правильні). Методично навчення здійснюється на підставі базових теорій або моделей навчання, що існують в біхевіоризмі (класичне і оперантне обумовлення, навчання за моделями, соціальне навчання).

Гуманістичний напрям виходить з визнання унікальності людської особистості і як основна потреба розглядає потребу в самореалізації і самоактуалізації.У найзагальнішому вигляді невроз є наслідком неможливості самоактуалізації, наслідком блокування цієї потреби, що пов'язане з недостатнім саморозумінням і ухваленням себе, недостатньою цілісністю Я.

В цьому випадку метою психологічного втручання буде створення умов, в яких людина зможе пережити новий емоційний досвід, сприяючий усвідомленню і ухваленню себе, а також інтеграції. Необхідність створення умов, в рамках яких людина дістає якнайкращі можливості для набуття нового емоційного досвіду, визначає специфічні особливості поведінки психотерапевта, його роль, позицію, орієнтацію і стиль.

В рамках кожного з трьох основних напрямів існує різноманітність шкіл, але основні теоретичні підходи є загальними.

Тільки чіткі уявлення про теоретичну основу, на базі якої здійснюється психотерапевтичне втручання, може допомогти в оволодінні основними методами і навиками практичної роботи.


9158574885461342.html
9158635272887690.html
    PR.RU™